Skip to main content

Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis-sarja: Annales-sarja

Annales-sarjassa julkaiseminen vaihe vaiheelta

Voit miettiä teoksen julkaisumuotoa ja painatuspaikkaa jo hyvissä ajoin

Voit julkaista teoksesi Annales-sarjassa joko painettuna ja sähköisenä (yleisin tapa), pelkästään sähköisenä tai pelkästään painettuna. Jos julkaiset teoksesi Annales-sarjassa painettuna, voit alkaa miettiä teoksen painatuspaikkaa jo hyvissä ajoin ennen väittelyluvan saamista. Halutessasi teoksellesi yliopiston painatustukea sinun on käytettävä yliopiston sopimuspainoja. Voit olla yhteydessä painoon jo ennen väittelyluvan saantia ja sopia painon kanssa teoksen aineiston toimitusaikataulusta ja -tavasta. 

Muista huolehtia mahdollisista julkaisuluvista (esim. artikkeliväitöskirjan artikkelit) hyvissä ajoin valmistellessasi väitöskirjan käsikirjoitusta. Pyydä luvat artikkelien julkaisemiseen osana väitöskirjaa, jos julkaisulupa ei sisälly jo tekemääsi kustannus/julkaisusopimukseen. Lupien pyynnössä voi hyödyntää esim. kustantajan rights link-palvelua. 

Toimita julkaisusopimus kirjastoon

Väittelyluvan saannin jälkeen (tai jos lupa on tulossa muutaman päivän sisällä) toimita kirjastoon Sopimus julkaisemisesta Annales-sarjassa kahtena kappaleena. Voit tuoda sopimuksen kirjastoon tai lähettää sen esim. postilla: Turun yliopiston kirjasto, Annales-sarja, FI-20014 TURUN YLIOPISTO. Arkistointivelvoitteen vuoksi pyydämme sopimuksen paperimuodossa.

Jos väittelet yhteiskuntatieteellisessä tai humanistisessa tiedekunnassa, toimita samassa yhteydessä väitösluvan kopio kirjastolle. 

Pyydä sarjan tunnuksia täyttämällä Annales-sarjan tunnusten pyyntölomake

Täytä verkossa Annales-sarjan tunnusten pyyntölomake. Lomakkeen täyttämällä saat kaikki sarjassa julkaisemisessa tarvittavat tiedot (sarjanumeron, ISBN- ja ISSN-tunnukset). Jos et ole vielä toimittanut julkaisusopimusta (tai emme ole vielä vastaanottaneet sitä kirjastossa), lähetämme kirjastosta viestin, jossa toimitamme sopimuslomakkeen. 

Toimita kirjastolta saamasi tunnukset kirjapainoon

Vastaamme Annales-sarjan tunnusten pyyntöön sähköpostilla. Toimita kirjastolta saamasi sarja-, ISBN- ja ISSN-tunnukset omaan kirjapainoosi. Yliopiston sopimuspainoilla on Annales-sarjan kansien ja alkusivujen pohjat valmiina. Kirjapaino tekee teoksellesi antamiesi ohjeiden mukaisesti kannet, nimiösivun, irtolehden ja nimiösivun kääntöpuolen. Pyydä kirjapainoa toimittamaan kansien, irtolehden, nimiösivun ja nimiösivun kääntöpuolen vedokset kirjastoon bibliografisten tietojen tarkastusta varten.

Kansien tarkastus

Kirjasto tarkastaa teoksen kansien bibliografisten tunnisteiden oikeellisuuden (sarjanumero, ISBN- ja ISSN-tunnukset). Lääketieteellisessä tiedekunnassa tiedekunta tarkastaa myös affiliaatiotietojen oikeellisuuden. Teoksen voi painattaa vedosten tarkastuksen jälkeen.

Toimita teoksen verkkoversio kirjastoon

Toimita teoksen verkkoversio kirjastoon sähköpostilla julkaisut@utu.fi. Voit käyttää tarvittaessa isokokoisen tiedoston lähettämiseen esim. FileSender-palvelua tai erilaisia pilvipalveluita kuten esim. SeaFile-palvelua. Kirjasto hoitaa teoksen tallennuksen julkaisuarkistoon. Artikkeliväitöskirjasta julkaistaan verkossa vain kooste-osa (väitöskirjan yhteenveto-osa). Artikkeleita ei tarvitse toimittaa erikseen kirjastoon.

Hoida painetun teoksen jakelu tiedekuntasi antamien ohjeiden mukaan

Jos teoksesi ilmestyy painettuna, hoida teoksen painettujen kappaleiden jakelu tiedekuntasi antamien ohjeiden mukaisesti. Toimita kirjastoon Annales-sarjan teoksia 12 kpl (paitsi alasarja E vain 7 kpl). Kirjaston kappaleet toimitetaan Feeniks-kirjaston asiakaspalveluun. Feeniks-kirjasto sijaitsee yliopistonmäellä (ent. Turun yliopiston pääkirjasto). HUOM! Jos olet sopinut teoksen toimituksesta kirjapainon kanssa (ts. paino on ilmoittanut toimittavansa teokset kirjastoon) ei Sinun itse tarvitse enää tuoda teoksia kirjastoon. Huomaa, että paino ei automaattisesti tuo teoksia kirjastoon vaan niiden toimitus/toimituksesta sopiminen on väittelijän vastuulla. 

 

Mutta teokseni ilmestyy vain sähköisenä - en siis painata sitä. Miten toimin?

Julkaisemisprosessi on lähes sama, vaikka et painattaisi teostasi. Toimita siis ensimmäiseksi julkaisusopimus kirjastoon. Pyydä tämän jälkeen Annales-sarjan tunnuksia sarjan tunnusten pyyntölomakkeella. Toimita teos kirjastoon viimeistään 15 päivää ennen väitöstilaisuutta sähköpostilla julkaisut@utu.fi. Lisäksi yliopistolle tulee toimittaa teoksesta 3 paperille tulostettua kappaletta. Näistä yksi toimitetaan opiskelijapalveluihin, yksi omaan tiedekuntaan sekä yksi kirjastoon (Feeniks-kirjasto).

 

Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis -sarja

Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis -sarja ("Annales-sarja") julkaisee Turun yliopiston väitöskirjoja. Sarjaan ei ole hakuprosessia, vaan kaikki Turun yliopiston väittelyluvan saaneet väitöskirjat otetaan mukaan sarjaan automaattisesti. Sarjan tunnusten hakulomakkeen täyttö riittää.

Annales-sarja jakaantuu tieteenalojen ja kielen mukaan alasarjoihin:

Sarja/Ser. AI: Astronomica - Chemica - Physica - Mathematica
ISSN 0082-7002 (Print), ISSN 2343-3175 (Online)
- matematiikan, tähtitieteen, kemian ja fysiikan alan väitöskirjoja
Sarja/Ser. AII: Biologica - Geographica - Geologica
ISSN 0082-6979 (Print), ISSN 2343-3183 (Online)
- biotieteiden, maantieteen ja geologian väitöskirjoja
Sarja/Ser. B: Humaniora
ISSN 0082-6987 (Print), ISSN 2343-3191 (Online)
- humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteiden ja oikeustieteen alan väitöskirjoja
Sarja/Ser. C: Scripta Lingua Fennica Edita
ISSN 0082-6995 (Painettu), ISSN 2343-3205 (Verkkojulkaisu)
- suomenkieliset väitöskirjat (poikkeuksena Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjat)
Sarja/Ser. D: Medica - Odontologica
ISSN 0355-9483 (Print), ISSN 2343-3213 (Online) 
- lääketieteen (ml. biolääketieteen), hammaslääketieteen ja hoitotieteen alan väitöskirjoja
Sarja/Ser E: Oeconomica
ISSN 2343-3159 (Print/Painettu), ISSN 2343-3167 (Verkkojulkaisu/Online)
- Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjat (ks. ohjeita myös kauppakorkean intranetissä​)

Väittelijän yleisohjeet

Turun yliopiston viestintä on julkaissut väittelijän yleisohjeen. Ohjeeseen on hyvä tutustua jo hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta.  

Tiedekuntien väitöskirjoja koskevat jakeluohjeet

Seuraavat tiedekunnat ovat antaneet omat tarkemmat ohjeet väitöskirjan toimittamisesta yliopistolle:

Video: Julkaiseminen Annales-sarjassa

Yhteystiedot

Postiosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Annales-sarja (Educariumin kirjasto) 
FI-20014  TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: julkaisut@utu.fi
Puhelin: 029 450 3712;  (050) 353 7684 

Käyntiosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Educariumin kirjasto (Assistentinkatu 5)
FI-20014  TURUN YLIOPISTO

Sarjassa julkaisemiseen tarvittavia e-lomakkeita

Väitösluvan saatuasi toimita kirjastoon 

  • julkaisusopimus (kirjasto allekirjoittaa sopimuksen yliopiston puolelta)

Täytä sopimuksen toimittamisen jälkeen Annales-sarjan tunnusten hakulomake, jolla saat kaikki sarjassa julkaisemista varten tarvittavat tunnukset (sarjanumero, ISBN- ja ISSN-tunnukset):

Toimita saamasi tunnukset omaan kirjapainoosi. Kirjapino laatii tietojen pohjalta teoksellesi kannet sekä nimiösivun, irtolehden ja nimiösivun kääntöpuolen. 

Hae sarjan julkaisuja Volter-tietokannasta

Tiedot haetaan Volter-tietokannasta (Volter Classic) 

Väitöskirjan tiivistelmä

Kaikissa Turun yliopiston väitöskirjoissa tulee olla tiivistelmä (abstract) sekä suomen- että englannin kielellä. Suomen ja englannin kielen lisäksi tiivistelmä voi olla jollakin muulla työn kannalta tarkoituksenmukaisella kielellä (Rehtorin päätös Dnr 883/002/2013, voimassa 1.1.2014 lähtien). Teoksen lopussa voi olla tiivistelmiä laajempi lyhennelmä (esim. Summary / Zuzammenfassung / Sammanfattning /suomenkielinen lyhennelmä) työn kannalta tarkoituksenmukaisella kielellä. Tällainen lyhennelmä ei ole kuitenkaan pakollinen.

Ohjeita tiivistelmän tekoon:

Rehtorin päätös väitöskirjatiivistelmän kielestä (5.11.2013; PDF)