Skip to main content

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Etusivu

Opas on muokattu Tritonian LibGuides-oppaan pohjalta.

Leidenin manifesti

Leidenin Manifesti esittää kymmenen periaatetta, joita tulisi noudattaa tutkimusta arvioitaessa. Manifestin on kirjoittanut Diana Hicksin (Professor in the School of Public Policy at Georgia Institute of Technology) ja Paul Woutersin (director of CWTS at Leiden University) johtama työryhmä.

Tieteellisten julkaisujen arvointi

Kuvat: morgueFile.com


Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa yhä enemmän muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?
Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Miksi ajankohtainen?
Yliopistojen uudessa rahoitusmallissa on tutkimuksen ja julkaisujen painoarvo on entistä suurempi.

Elektronisen aineiston käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroninen aineisto on käytettävissä Turun yliopiston verkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle utu-tunnuksilla. Kirjautumista vaativat aineistot pyytävät tunnuksia automaattisesti.