Skip to main content

Tieteellisten julkaisujen arviointi: Etusivu

Opas on muokattu Tritonian LibGuides-oppaan pohjalta.

Tieteellisten julkaisujen arvointi

Kuvat: morgueFile.com


Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa yhä enemmän muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?
Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Miksi ajankohtainen?
Yliopistojen uudessa rahoitusmallissa on tutkimuksen ja julkaisujen painoarvo on entistä suurempi.

Lisää luettavaa ja lähteitä

Verkkolähteet:
Oulun yliopiston tieteellisten julkaisujen arvioinnin opas

Kirjat:
- Citation analysis in research evaluation / Henk F. Moed. Dordrecht: Springer, cop. 2005. xiii, 346 s. (Information science and knowledge management; vol. 9)
- The future of the academic journal / edited by Bill Cope and Angus Phillips. Oxford: Chandos, 2009. xxiv, 391 s.
- Johdatus bibliometriikkaan / Riitta Kärki & Terttu Kortelainen. Tampere: Informaatiotutkimuksen yhdistys, 1996. 113, [4] s.
- Measuring academic research : how to undertake a bibliometric study / Ana Andrés. Oxford: Chandos Publishing, 2009. xv, 169 s.
- Colledge, L., de Moya‐Anegón, F., Guerrero‐Bote, V., López‐Illescas, C., El Aisati, M. H., & Moed, H. (2010). SJR and SNIP: two new journal metrics in Elsevier's Scopus. Serials: The Journal for the Serials Community, 23(3), 215-221.

Elektronisen aineiston käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroninen aineisto on käytettävissä Turun yliopiston verkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle utu-tunnuksilla. Kirjautumista vaativat aineistot pyytävät tunnuksia automaattisesti.