Skip to main content

EDC: Suomeksi

Suomen EU-tallekirjastot - EU dokumentationscentrum i Finland - EU Documentation Centres in Finland

Suomen EU-tietopalvelut

     

                

Just published in EU Bookshop

EU-kokoelmat

EU-tallekirjastojen kokoelmista löytyy painettuna Euroopan unionin ja sen eri toimielinten tuottamia julkaisuja. EU-kokoelmat on luokitettu kirjastossa käytössä olevan luokitusjärjestelmän mukaisesti. Aineistoa voi etsiä kunkin kirjaston kokoelmatietokannasta tai kansallisesta yhteistietokannasta Finnasta. EU-kokoelmat sisältävät sekä käsikirjasto- että lainattavaa aineistoa.

Tietopalvelu ja tiedonhaut

EU-tietopalvelut opastavat EU-tiedonlähteiden, tietokantojen ja e-aineistojen käytössä sekä tekevät EU-aiheisiin liittyviä tiedonhakuja.

EU-tietopalvelut antavat myös tiedonhankinnan koulutusta EU-tiedonlähteiden käytöstä.

Esittelyistä ja koulutuksista voi sopia EU-tietopalvelusta vastaavan tietoasiantuntijan tai informaatikon kanssa.

Suomen EU-tallekirjastot

Ota yhteyttä lähimpään EU-tallekirjastoon:

  • kun tarvitset virallisia EU-julkaisuja tai asiakirjoja (verkkoversioina tai painettuina)
  • kun tarvitset apua etsiessäsi tietoa EU:n lainsäädännöstä, politiikan aloista tai toimielimistä tai Euroopan yhdentymisestä
  • kun tarvitset tieteellistä tietoa EU:sta.

Tietokannat

EU-tietoa ja EU:n tietokannat löytyvät Euroopan unionin portaalista.

European Sources Online (ESO) on kokotekstitietokanta ja portaali, joka sisältää tietoa Euroopan unionin toiminnasta ja toimielimistä, unionin jäsenmaista, alueista ja muista eurooppalaisista organisaatioista ja Eurooppaa koskevista asioista. EU:n omat tietokannat ovat maksuttomia, mutta kirjastoissa voi olla myös niiden ostamia kaupallisia EU-tietokantoja. Yliopistokirjastojen tietokannat löytyvät niiden omista kokoelmatietokannoista. 

EU-uutiset

EurActiv
Loading ...
EUobserver
Loading ...
EUbusiness
Loading ...
European Commission Press Releases
Loading ...

Yhteystiedot

Eduskunnan kirjasto (tallekirjasto, depository library)
kirjasto@eduskunta.fi
►EU-tietopaketti

Itä-Suomen yliopiston kirjasto
Joensuun kampuskirjasto
tapani.toivanen@uef.fi

Lapin korkeakoulukirjasto
Lapin yliopiston kirjasto
tietopalvelu@ulapland.fi

Lappeenrannan tiedekirjasto
kirjasto@lut.fi

Oulun yliopiston kirjasto
eutieto@oulu.fi

Suomen Kuntaliitto
Kirjastotietopalvelu, Kuntakirjasto
kirjasto@kuntaliitto.fi

Tampereen yliopiston kirjasto
yliopiston.kirjasto@uta.fi

Turun yliopiston kirjasto
tietopalvelu@utu.fi
►EU-tietokeskuksen aineisto-opas

Vaasan yliopisto, Tritonia
eu@tritonia.fi
►EU-tieto