Skip to main content

EDC: Statistik

Suomen EU-tallekirjastot - EU dokumentationscentrum i Finland - EU Documentation Centres in Finland

EU Informationstjänster i Finland

         

Statistik

För publiceringen av Europeiska unionens statistik svarar Europeiska unionens statistikbyrå (the Statistical Office of the European Union, Eurostat). Eurostats databaser och statistikpublikationer är tillgängliga gratis. I statistikbiblioteket finns alla tryckta och elektroniska publikationer från Eurostat. Även samlingar från övriga europeiska depositionsbibliotek ingår i Eurostats tryckta statistik. Även statistik i PDF-form finns på Eurostats sidor och i EU Bookshop.

Eurostat News Releases

Loading ...