Skip to main content

Fysiikka: Artikkelit ja tietokannat

TY:n henkilökunnan uusimmat julkaisut fysikaalisista tieteistä (WoS)

Loading ...

Fysiikan keskeisimmät tietokannat

Kotimaisia artikkeita ja artikkeliviitteitä

Google Scholar

Mikäli käytät Google Scholaria yliopiston verkon ulkopuollela, lisää Google Scholarin asetuksista (Asetukset - Kirjastolinkit) Turun yliopiston kirjastolinkit.

Lähitieteiden tietokannat