Skip to main content

Biologia : Artikkelit ja tietokannat

Viitteidenhallinta-opas

Tieteellisten julkaisujen arviointi -opas

Biologian keskeisimmät tietokannat

Muita tietokantoja

Google Scholar

Mikäli käytät Google Scholaria yliopiston verkon ulkopuolella, lisää Google Scholarin asetuksista (Asetukset - Kirjastolinkit) Turun yliopiston kirjastolinkit.

TY:n henkilökunnan uusimmat julkaisut Biologiasta (WoS) (etäkäytössä utu.fi -tunnus)

Loading ...