Skip to main content

Kulttuurien tutkimus: Kirjat

Uusia painettuja kirjoja

Tutkimusmenetelmäkirjallisuus

Kirjallisuutta tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen tekemisestä voit etsiä  Volter-tietokannasta käyttämällä esimerkiksi seuraavia hakusanoja ja rajaamalla hakutuloksia teoksen kielen, sijainnin tai julkaisuvuoden mukaan:

  • tutkimusmenetelm*
  • tutkimusmetod*
  • research method*

Lisää hakusanoja löydät YSO:sta termillä tutkimus.

Voit myös selata metodiikkakirjallisuuden hyllyluokkia.

Tutkimusmenetelmäkirjallisuutta tietokannoissa:

Eikö löydy? (Turun ja Porin asiakkaat)

Turun asiakkaat

Eikö tarvitsemaasi kirjaa tai lehteä löydy kirjaston kokoelmista? Voit tehdä hankintaehdotuksen tai tilata kirjan tai artikkelin toisesta kirjastosta kaukopalvelumme kautta. Voit tilata kaukolainat Varastokirjastosta myös Volterissa.


Porin asiakkaat

Eikö tarvitsemasi kirjaa tai lehteä löydy kirjaston kokoelmista? Voit tehdä hankintaehdotuksen tai tilata kirjan tai artikkelin toisesta kirjastosta kaukopalvelumme kautta. Voit tilata artikkelit Varastokirjastosta myös Volterissa.

Boolen logiikka

maaseutukulttuuri AND ruokaperinne

Ne tietueet, joissa esiintyvät sekä sana

"maaseutukulttuuri" että "ruokaperinne" (siis molemmat sanat).

kulttuurimaisema OR perinnemaisema

Ne tietueet, joissa esiintyy joko sana "kulttuurimaisema" tai "perinnemaisema" (tai molemmat).

Volter-perushaku

Haku Volter-tietokannasta

 

Boolen operaattorit on kirjoitettava isoilla kirjaimilla (AND/OR/NOT).
Katkaisumerkki on *. Voit käyttää myös tarkennettua hakua.

Painettujen ja elektronisten kirjojen haku (Volter Classic)

Haku Volter-tietokannasta


 

 

E-kirjoja

Suurin osa e-kirjoista löytyy myös Volterista! Elektronisten kirjojen käyttöohjeet sekä tiedot lisensseistä löytyvät E-kirjat-guidesta.

Kulttuurien tutkimuksen hyllyluokat (Teutorin kirjasto)

Sijainti VOLTERissa SISÄLTÖ
Teutori 1 Hakemistot
Teutori 2 Bibliografiat
Teutori 3 Sanakirjat
Teutori 6 Tieteenalan historia
Teutori 7 Juhlajulkaisut
Teutori C Uskonto (historiallisessa mielessä)
Teutori Cha Uskonnollinen kirjallisuus
Teutori Cm Uskontotiede
Teutori  L1 Kulttuurien tutkimuksen metodologia
Teutori Le Antropologia
Teutori Lea Fyysinen antropologia
Teutori Leb Saamelaiset
Teutori Lec Suomalaiset ja suomensukuiset kansat
Teutori Lee Eurooppalaiset kansat
Teutori Lep Afrikkalaiset kansat
Teutori Leq Amerikkalaiset kansat. Intiaanit
Teutori Les Arktisten alueiden kansat
Teutori Lf Kansatiede
Teutori Lfa Kansatiede; yhteiskunta ja oikeuslaitos
Teutori Lfb Tavat; elämä ja kuolema, perhe-elämä, ajanlasku, juhla- ja merkkipäivät. Pelit ja leikit
Teutori Lfc I Kansanomaiset elinkeinot ja talous
Teutori Lfc II Teollisuus ja työväestö
Teutori Lfda Rakennukset, huonekalut, kodin tarve- ja koriste-esineet
Teutori Lfdb Puvut, puvun koristeet, muoti, kirjonta ja kudonnaiset
Teutori Lfe Esineellinen kulttuuri
Teutori Lfeg Kieli
Teutori Lfeh Kansanmusiikki, kansantaide, kansantanssi
Teutori Lfq Ruokakulttuuri. Nautintoaineet. Päihteet
Teutori Lg Kulttuurimaantiede, yleistä
Teutori Lgd Skandinavia
Teutori Lge Eurooppa
Teutori Lgo Aasia
Teutori Lgp Afrikka
Teutori Lgq Amerikka
Teutori Lgr Australia. Oseania
Teutori Lgs Arktiset alueet
Teutori Lk Museologia
Teutori Ly Folklore
Teutori Lyi Populaarikulttuuri
Teutori Hum aik Aikakauslehdet ja sarjat

Kulttuurien tutkimuksen hyllyluokat (Porin yliopistokeskuksen kirjasto)

Sijainti VOLTERissa SISÄLTÖ
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.1 Folkloristiikka
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.2 Eurooppalainen etnologia
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.2.1 Suomalainen kansankulttuuri
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.3 Kulttuuriantropologia
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.4 Uskontotiede
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.5 Kulttuurienvälisyys, siirtolaisuus ja vähemmistöt
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6 Taiteiden tutkimus
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.1 Kaunokirjallisuus
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.2 Kirjallisuustiede
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.3 Taidehistoria
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.3.1 Näyttelyjulkaisut
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.4 Musiikkitiede
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.5 Elokuvataide, näyttämötaide, tanssitaide
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.6 Valokuva
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.6.7 Visuaalisen kulttuurin tutkimus
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.8 Kulttuurituotanto
Pori HUM Kultt.tuotanto 2.9 Mediatutkimus (televisiotiede, viestinnän tutkimus)

Maisemantutkimuksen hyllyluokat (Porin yliopistokeskuksen kirjasto)

Sijainti VOLTERissa

SISÄLTÖ

Pori HUM Kultt.tuotanto 3.1

Luonnontieteellinen maisemantutkimus (kasvitiede ja paleobotaniikka, ympäristö/alue/maisemaekologia, geologia, muut luonnontieteet)

Pori HUM Kultt.tuotanto 3.2

Maantieteellinen maisemantutkimus (historiallinen kartografia, luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede, aluemaantiede, maisemanmaantiede, paikkatietojärjestelmät)

Pori HUM Kultt.tuotanto 3.3

Yhteiskuntatieteellinen maisemantutkimus (tilan teoria, ympäristöoikeus ja -hallinto, kaupunkitutkimus (nyky-), ympäristösosiologia ja -antropologia, ympäristöpsykologia)

Pori HUM Kultt.tuotanto 3.4

Historiallinen maisemantutkimus ja ympäristöhistoria (ympäristöhistoria, ympäristön kulttuuri- ja aatehistoria, sosiaali- ja agraarihistoria, paikallis- ja mikrohistoria, maisema-arkeologia, kaupunkitutkimus historiallisesta näkökulmasta)

Pori HUM Kultt.tuotanto 3.5 Kulttuurinen maisemantutkimus (taidehistoria, taiteen tutkimus, ympäristöestetiikka (aatehistoria), rakennusperinne, rakennushistoria, arkkitehtuurin historia, kirjallisuustiede, kulttuurin- ja mediatutkimus)
Pori HUM Kultt.tuotanto 3.6 Soveltava maisemantutkimus (maisema-arkkitehtuuri, käytännön arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, maatalouden ja metsätutkimus, ympäristönsuojelu, rakennussuojelu)
Pori HUM Kultt.tuotanto 3.7 Maisemakirjallisuus (matkakuvaukset ja muistelmat, kuvateokset, historialliset käsikirjat ja traktaatit)
Pori HUM Kultt.tuotanto 3.8 Puutarhataide ja nykymaisema-arkkitehtuuri