Skip to main content

Kasvatustieteet: Kirjat

Volter-perushaku

Haku Volter-tietokannasta

 

Boolen operaattorit on kirjoitettava isoilla kirjaimilla (AND/OR/NOT).
Katkaisumerkki on *. Voit käyttää myös tarkennettua hakua.

Painettujen ja elektronisten kirjojen haku / VANHA VOLTER / VOLTER CLASSIC

Haku Volter-tietokannasta


 

 

 

Elektronisia hakuteoksia

Sage Navigator

Sage Navigator sisältää yhteiskuntatieteiden  - ml. kasvatustieteet - painettujen kirjojen tiivistelmiä ja johdantoja elektronisessa muodossa, ei kokonaisia kirjoja.

Kasvatustieteen hyllyluokat (Educarium)

Sijainti Volterissa Sisältö
Educarium Kasvatustiede 4.Tutk.metod. Tutkimusmetodiikka
Educarium Kasvatustiede Ea Kasvatuksen teoria, kasvatusfilosofia, yleistä
Educarium Kasvatustiede Eb Kasvatuspsykologia
Educarium Kasvatustiede Ebo Kasvatuksen sosiaalipsykologia, kasvatussosiologia
Educarium Kasvatustiede Eda Kasvatuksen historia
Educarium Kasvatustiede Edb Vertaileva kasvatustiede
Educarium Kasvatustiede Edc Kasvatusjärjestelmät
Educarium Kasvatustiede En Kasvatus- ja opetustoimi
Educarium Kasvatustiede Ena Esikouluikäisten kasvatus
Educarium Kasvatustiede Enb Koulukasvatus ja opetus
Educarium Kasvatustiede Enba Kouluhallinto
Educarium Kasvatustiede Enbb Kouluhygienia, terveyskasvatus
Educarium Kasvatustiede Enbc Koulurakennukset
Educarium Kasvatustiede Enc Opettajakasvatus
Educarium Kasvatustiede End Korkeakoulukasvatus
Educarium Kasvatustiede Ene Aikuiskasvatus, ammatillinen koulutus
Educarium Kasvatustiede Enf Vapaa nuorisotyö
Educarium Kasvatustiede Eng Erityiskasvatus
Educarium Kasvatustiede Eq Persoonallisuuden kasvatus
Educarium Kasvatustiede Et Opetusoppi
Educarium Kasvatustiede Eta Opetussuunnitelmaoppi
Educarium Kasvatustiede Etb Opetusmenetelmäoppi
Educarium Kasvatustiede Etba (äid.kieli) Äidinkieli
Educarium Kasvatustiede Etba (vier.kielet) Vieraat kielet
Educarium Kasvatustiede Etba (matem.) Matematiikka
Educarium Kasvatustiede Etba (muut lukuain.) Muut lukulaineet
Educarium Kasvatustiede Etbb Taito- ja taideaineet
Educarium Kasvatustiede Ez Varia
Educarium Kasvatustiede (ö) Pienpainatteet
Educarium Kasvatustiede Oppik. Oppikirjat
Educarium Kasvatustiede Kansio Tutkimussarjat
Educarium Kasvatustiede Raportit Tutkimussarjojen kaksoiskappaleet
Educarium Kasvatustiede Kom.miet. Komiteamietinnöt
Educarium Kasvatustiede Aik. Aikakauslehdet (uusimmat 2. kerroksen avohyllyissä)
Educarium Kasvatustiede Varasto Varastossa (noudetaan odottaessa)

Yleiskokoelman hyllyluokat (OKL:n kirjasto, Rauma)

0      YLEISTEOKSET

        07    Viestintä

1      FILOSOFIA. LOGIIKKA

        14    Psykologia

                14.1         Psyyken rakenne ja toiminnot

                14.12       Oppimisen psykologia

                14.4         Persoonallisuuden psykologia

                14.6         Kehityspsykologia

        16    Tietoteoria. Tiedeoppi

        17    Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka

2      USKONTO. USKONNONFILOSOFIA. RAAMATTU

3      YHTEISKUNTA. YLEINEN YHTEISKUNTATIEDE

                30.01       Yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät

                30.13       Sosiaalipsykologia

        31    Tilastotiede

        32    Valtio-oppi. Politiikka

        33    Oikeustiede

        34    Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka

        35    Hallinto

        36    Taloustiede. Työelämä

        37    Sosiaalipolitiikka

                37.4         Perhepolitiikka

                37.41       Päivähoito. Varhaiskasvatus

        38    Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede

                38.01       Kasvatuksen filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät Metodologia

                38.09       Kasvatuksen historia

                38.1         Perhe- ja kotikasvatus

                38.2         Opetusoppi

                38.22       Oppimateriaalit. Opetusvälineet

                                38.221     Tietotekniikan käyttö opetuksessa

                38.29       Eri alojen opetusoppi

                                38.291     Filosofian ja psykologian opetusoppi

                                38.292     Uskonnon opetusoppi

                                38.293     Yhteiskuntatieteiden opetusoppi

                                38.294     Maantieteen opetusoppi

                                38.295     Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi

                                38.296     Sovellettujen tieteiden opetusoppi

                                38.297     Taideaineiden opetusoppi

                                38.2978   Musiikin opetusoppi

                                38.2979   Liikunnan opetusoppi

                                38.298     Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi

                                38.299     Historian opetusoppi

                38.3         Opiskelutekniikka

                38.4         Yliopistot. Korkeakoulut

                38.5         Koululaitos

                38.55       Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut

                38.6         Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö

                38.7         Nuorisotyö

4      MAANTIEDE. KARTAT. KANSATIEDE

        49    Kansatiede. Kulttuuriantropologia

5      LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE

        51    Matematiikka

        52    Tähtitiede

        53–54 Fysiikka. Kemia

        55    Fyysinen maantiede. Geologia

        56    Biologia

        57    Kasvitiede

        58    Eläintiede

        59    Lääketiede. Terveydenhoito

                59.56       Psykiatria

6      TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. LIIKETALOUS

        61    ATK. Tietotekniikka. Tietoliikenne

        62    Kone- ja sähkötekniikka

        63    Kemianteollisuus

        64    Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus

        65    Käsityö. Kotiteollisuus

                65.1         Puutyö

                65.2         Metallityö

                65.4         Tekstiilityö

        66    Rakennustekniikka

        67    Maa- ja metsätalous

        69    Liiketalous. Johtaminen. Markkinointi

                69.12       Tuotekehittely

7      TAITEET. LIIKUNTA

        72    Arkkitehtuuri

        74    Maalaustaide. Piirustustaide

        75    Grafiikka. Valokuvaus

        76    Muotoilu. Taideteollisuus. Taidekäsityö

        77    Näyttämötaide. Elokuvataide

        78    Musiikki

        79    Liikunta. Urheilu. Leikit

                79.3         Palloilu

                79.8         Pelit. Leikit. Keräily

8      KIRJALLISUUS. KIELITIEDE

        81    Kansanrunous

        82    Runot

        83    Näytelmät

        86    Kirjallisuustiede

        87    Kielitiede

        88    Suomalais-ugrilaiset kielet

        89    Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet

9      HISTORIA

        91    Maailman historia. Euroopan historia

        92    Suomen historia

        93-97    Pohjoismaiden ja muiden Euroopan maiden historia

        98    Muiden maanosien historia

        99    Henkilö- ja sukuhistoria

E-kirjoja

Ebraryn, Ellibsin, Elsevierin, Palgrave Connectin ja Sage eReferencen e-kirjat löytyvät myös Volterista. Käyttöohjeet ja tarkempia tietoja löydät E-kirjat -oppaasta.