Skip to main content

EU: Framsida

Headlines - European Parliament

Bilder: Turun yliopisto, Morguefile

Europeiska dokumentationscentret får EU material som friexemplar, dessutom gör centret egna inköp. Inköpsförslag är välkomna.

Loading ...

Enkel sökning i Volter

Search the Volter database

 

Boolean operators must be written in capital letters (AND/OR/NOT).
Truncate with an asterisk (*). The search results wil be shown in four tabs:

  • Books, journals, databases
  • International Articles (Primo)
    • Primo Central Index includes references from more than 800 databases.
  • Finnish Articles (Arto)
  • National Repository Library (Kuopio)

You can also use advanced search.

Europa Press Room

Loading ...

Euronews

Loading ...

Kommissionens förslag (EUR-Lex)

Loading ...

Rådets och parlamentets rättsakter (EUR-Lex)

Loading ...

Informatiker/Information Specialist

Ann-Louise Paasio's picture
Ann-Louise Paasio
Contact:
029 450 2588
050 595 8291
etunimi.sukunimi@utu.fi
firstname.lastname@utu.fi
tietopalvelu@utu.fi

Informatiker/Information Specialist

Katja Halonen's picture
Katja Halonen
Contact:
tietopalvelu@utu.fi

EU-dokumentationscentrum i Finland

Undervisning i EU informationskällor


Beställ undervisning för grupper, kontakta informatikerna!

Undervisningen (2 timmar) kan innehålla:

  • EUR-Lex-databasen, som innehåller Europeiska unionens juridiska texter och övriga offentliga handlingar
  • Europa.eu -sidan och -organens sidor samt deras dokumentregister

 

Självstudier:

Organens ABC, Europaparlamentet

Video: En rundtur genom EU institutionerna, Europaparlamentet

VoteWatch

Loading ...