Skip to main content

Lääketiede: Lehdet

Uusimmat artikkelit lehdestä CA -A Cancer J Clinicians

Loading ...

Lehtihaku

Painetut ja elektroniset lehdet (Volter)


Rajaus: vain e-lehdet  

 

Elektroniset lehdet (SFX)

Alkaa   Sisältää

 

Varastokirjasto (Kuopio)

 

 

Jos sinulla on utu-sähköpostiosoite, voit tilata lehtiartikkelikopioita Varastokirjastosta maksutta suoraan sähköpostiisi. Kirjalainat Varastokirjastosta ovat maksullisia.

Julkaisufoorumin tasoluokitukset

Tieteellisten seurain valtuuskunta on toteuttanut tieteellisten julkaisujen laadunarvioimista varten Julkaisufoorumi-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda laatuluokitus tieteellisille lehdille, konferenssi- ja kirjasarjoille sekä kustantajille. Ensimmäinen luokitus on valmistunut vuoden 2011 aikana.

Luokitus kattaa kaikki tieteenalat. Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu kolmelle tasolle:

Taso 1: eri tieteenalojen keskeisimmät kotimaiset ja ulkomaiset lehdet ja sarjat, jotka täyttävät tieteellisen julkaisukanavan määritelmän.
Taso 2: eri tieteenalojen johtavat tieteelliset lehdet ja sarjat
Taso 3: arviointipaneelit ovat voineet valita tason 2 lehdistä ja sarjoista korkeatasoisimmiksi katsomansa tasolle 3.

Haku julkaisufoorumin tasoluokituksen saaneista lehdistä, sarjoista ja kustantajista

Journal Impact Factor (IF)

Impact factor kehitettiin alun perin lehtien vertailuun ja se on edelleen vanhin ja käytetyin lehtien vaikuttavuutta mittaava indikaattori. Thompson Reutersilla on yksinoikeus impact factoriin ja IF-luvut ovat saatavilla ainoastaan vuosittain päivitettävästä Web of Sciencen Journal Citation Reports (JCR)-tietokannasta.

Impact factor lasketaan seuraavasti:
Lehden artikkelien laskentavuonna saamien viittausten lukumäärä jaetaan lehdessä 2 edellisen vuoden aikana julkaistujen artikkelien määrällä. 


Impact factorin käyttöön liittyy paljon rajoituksia ja indikaattoria on kritisoitu mm. seuraavista syistä:

  • Eri alojen lehtien viittauskertoimet eivät ole keskenään vertailukelpoisia!
  • Viittauskerroin suosii sellaisia tieteenaloja, joilla julkaisutahti ja uusiin artikkeleihin reagointi on nopeaa -> Lehden impact factor-lukua kannattaakin aina verrata saman tieteenalan lehtien viittauskertoimiin. IF sopii parhaiten luonnontieteisiin ja lääketieteeseen.
  • Paljon (review) artikkeleita julkaisevien lehtien IF-arvo on yleensä korkeampi kuin vähän artikkeleita julkaisevien. Laajoilla  ja yleisillä aloilla on kuitenkin todennäköisesti enemmän hyvin paljon viittauksia saavia artikkeleita kuin suppeilla aloilla (mistä syystä hyvin erikoistuneita aloja edustavilla lehdillä on alhaiset IF-luvut)
  • IF-luvun laskennassa otetaan huomioon vain Thomson Reutersin JCR-tietokantaan kuuluvien lehtien viittaukset. JCR:ssä on n. 12 000 tieteellistä vertaisarvioitua lehteä, joista 3200 yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. IF-lukuun ei siis lasketa mukaan muista lehdistä tai monografioista tulevia viittauksia, sen sijaan lehden sisäiset itseviittaukset huomioidaan
  • Kannattaa suosia IF-lukuja, joilla pidempi perspektiivi kuin kaksi vuotta (esim. 5 year impact factor)

Lue lisää impact factorista Oulun yliopiston oppaasta.

Journal rankings

Eikö löydy?

Eikö tarvitsemaasi kirjaa tai lehteä löydy kirjaston kokoelmista? Voit tehdä hankintaehdotuksen tai tilata kirjan tai artikkelin toisesta kirjastosta kaukopalvelumme kautta. Voit tilata kaukolainat Varastokirjastosta myös Volterissa.

Tarkistuslistoja kirjoittajille

Duodecim -lehden uusimmat artikkelit

Loading ...