Skip to main content

Avoin julkaiseminen: Etusivu

Oppaan luomisessa on hyödynnetty mm. Tritonian, Aalto-yliopiston, Oulun ja Helsingin yliopistojen LibGuides -oppaita.

Avoin julkaiseminen (Open access -julkaiseminen, Open publishing, Open Access publishing, OA publishing)

Avoin tiede on yleistynyt maailmalla ja Suomessa. Tieteen ja tieteellisen tiedon avoimuuteen kannustavat useat suuret kansainväliset tiederahoittajat (EU, OECD, UNESCO). Rinnakkaistallennusmandaattien lisääntymisen myötä useat kustantajat sallivat artikkeleiden käsikirjoitusten itsearkistoinnin omille verkkosivuille tai avoimeen julkaisuarkistoon.

Avoin julkaiseminen eli Open Access (OA) tarkoittaa vapaata pääsyä tieteelliseen tutkimukseen ja sen vapaata käyttöä, uudelleen käyttöä ja soveltamista.

Open Access -suosituksia:

Avoimen saatavuuden julkaisuissa ovat hyvin edustettuina maailman muutkin alueet Euroopan ja Pohjois-Amerikan lisäksi. Eniten OA-julkaistaan Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Brasiliassa, Pakistanissa, Intiassa, Romaniassa, Turkissa ja Koreassa. Aktiivisempia ovat erityisesti muut kuin englanninkieliset maat. Avoimen saatavuuden kautta voi löytää myös ns. harmaata kirjallisuutta, eli konferenssiesitelmiä, väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä.

Ansioituminen vaarassa? Avoimen tieteen seminaari 25.10.2016, Turun yliopisto

Esitykset:

Open Science Turun yliopistossa - tutkimusasiamies Mari Riipinen, Kehittämispalvelut, OpenUTU-projekti, Turun yliopisto

Avoin julkaiseminen. Mitä se tarkoittaa, mitä se maksaa ja miten se tehdään?- palvelupäällikkö Jukka Rantasaari, Kirjaston tutkimuksen palvelut, OpenUTU-projekti, Turun yliopisto

Oikeudelliset vaatimukset avoimuudelle & lisenssit - lakimies Liisa Ewart, Tutkimuspalvelut, Turun yliopisto

Tietoarkistosta tukea tutkimusaineistojen hallintaan ja pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen - informaatikko, varajohtaja Helena Laaksonen, Tietoarkisto (FSD)

Data: Kokemuksia bioalalta - biostatistikko Eliisa Löyttyniemi, Biostatistiikka, Kliininen laitos, Turun yliopisto

Prestige at Risk? Open Access publishing: truths, myths, theories and practices - FT Yrsa Neuman, Åbo Akademi

Avoin julkaiseminen Turun yliopistossa

Turun yliopiston julkaisupolitiikan mukaan Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot tämän mahdollistavat. Avoimen julkaisemisen periaatteet koskevat kaikkia Turun yliopistossa tutkimusta tekeviä ja Turun yliopistoa affiliaationa käyttäviä tutkijoita.

Turun yliopiston Open Access -julkaisuarkisto UTUPub sisältää opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu myös muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset raportit, tutkimukset, oppikirjat ja konferenssijulkaisut.

Rinnakkaistallenteiden osalta Turun yliopistossa julkaisuarkistona toimii Tutkimustietojärjestelmä.

(kuva: morguefile.com)

Mitä etua avoimesta julkaisemista on tutkijalle?

 • Tutkimuksen näkyvyys ja saatavuus paranevat.
 • Hakukoneet löytävät avoimet artikkelit hyvin.
 • Artikkelin todennäköisuus tulla viitatuksi kasvaa.
 • Tutkimuksen laatu paranee.
 • Avoimessa julkaisemisessa tekijänoikeus säilyy tutkijalla.

Avoin julkaiseminen Suomessa ja Pohjoismaissa

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (esim Euroopan komissioSuomen Akatemia ja Tekes) avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.
Lisätietoa muiden suomalaisten yliopistojen avoimesta julkaisemisesta esim.

Pohjoismaiden avoimen julkaisun kehittymisestä lisätietoa NordForskin Open access in the Nordic countries - how far have we come? -raportissa.

Open Access -julkaiseminen

Open access -julkaisemisen tapoja ovat:

 • artikkelin julkaiseminen open access –periaatteella toimivassa lehdessä (Golden OA)
 • artikkelin ostaminen avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä (Hybrid OA)
 • artikkelin julkaiseminen OA-julkaisuarkistossa (kustantajan luvalla)
 • artikkelin julkaiseminen omilla verkkosivuilla (self-archiving, kustantajan luvalla)
 • artikkelin tai sen painoa edeltävän version rinnakkaistallennus oman yliopiston julkaisuarkistoon (Green OA, edellyttää kustantajan lupaa)
 • artikkeli tulee avoimesti saataville ns. embargo-ajan jälkeen kustantajan kautta (Delayed OA)

Etsiessä tietoa Green OA -julkaisuista, tulee pitää mielessä, että artikkelit eivät välttämättä ole vertaisarvioituja versioita artikkeleista.

Yksittäisen tutkijan artikkeleita voi olla arkistoituna useisiin eri palveluihin. Vastauksena tähän ongelmaan on kehitetty esimerkiksi ORCID, joka tarjoaa kirjoittajille pysyvän identifikaation, jolla voi liittää yhteen omat julkaisunsa eri systeemeissä ja arkistoissa.

Open access -hakemistoja:

Luento tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta ja sopivan tieteellisen aikakausjulkaisun valitsemisesta

Alexandrine Cheronet, Springer: Publishing Your Research: “Writing a scientific paper and submitting to the right journal". Tallenne luennosta  Echo360-palvelussa.

Yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta: Katri Ojaniemi (historiatieteet, kulttuurintutkimus ja taiteiden tutkimus) ja  Sari H. Huttunen (kieli- ja käännöstieteet)
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Mikko Pennanen

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!

Avoimen tieteen koulutuksia