Skip to main content

Avoin julkaiseminen: Etusivu

Oppaan luomisessa on hyödynnetty mm. Tritonian, Aalto-yliopiston, Oulun ja Helsingin yliopistojen LibGuides -oppaita.

Avoin julkaiseminen (Open access -julkaiseminen, Open publishing, Open Access publishing, OA publishing)

Avoin julkaiseminen eli Open Access (OA) tarkoittaa vapaata pääsyä tieteelliseen tutkimukseen ja sen vapaata käyttöä, uudelleen käyttöä ja soveltamista.

Open Access -suosituksia:

Avoimen saatavuuden kautta voi löytää myös ns. harmaata kirjallisuutta, eli konferenssiesitelmiä, väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä.

Avoin julkaiseminen Turun yliopistossa

Turun yliopiston julkaisupolitiikan mukaan Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot tämän mahdollistavat. Avoimen julkaisemisen periaatteet koskevat kaikkia Turun yliopistossa tutkimusta tekeviä ja Turun yliopistoa affiliaationa käyttäviä tutkijoita.

Turun yliopiston Open Access -julkaisuarkisto UTUPub sisältää opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu myös muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset raportit, tutkimukset, oppikirjat ja konferenssijulkaisut.

Rinnakkaistallenteiden osalta Turun yliopistossa julkaisuarkistona toimii Tutkimustietojärjestelmä.

(kuva: morguefile.com)

Mitä etua avoimesta julkaisemista on tutkijalle?

  • Tutkimuksen näkyvyys ja saatavuus paranevat.
  • Hakukoneet löytävät avoimet artikkelit hyvin.
  • Artikkelin todennäköisuus tulla viitatuksi kasvaa.
  • Tutkimuksen laatu paranee.
  • Avoimessa julkaisemisessa tekijänoikeus säilyy tutkijalla.

Avoin julkaiseminen Suomessa ja Pohjoismaissa

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (esim Euroopan komissioSuomen Akatemia ja Tekes) avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.
Lisätietoa muiden suomalaisten yliopistojen avoimesta julkaisemisesta esim.

Pohjoismaiden avoimen julkaisun kehittymisestä lisätietoa NordForskin Open access in the Nordic countries - how far have we come? -raportissa.

Open Access -julkaiseminen

Open access -julkaisemisen tapoja ovat:

  • julkaiseminen open access –periaatteella toimivassa lehdessä (Golden OA)
  • artikkelin ostaminen avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä (Hybrid OA)
  • rinnakkaisjulkaiseminen OA-julkaisuarkistossa, esim. oman yliopiston julkaisuarkistossa (kustantajan luvalla) (Green OA)
  • rinnakkaisjulkaiseminen omilla verkkosivuilla (self-archiving, kustantajan luvalla)
  • artikkeli tulee avoimesti saataville ns. embargo-ajan jälkeen kustantajan kautta (Delayed OA)

Green OA -julkaisuja käyttäessa tulee pitää mielessä, että artikkelit eivät välttämättä ole lopullisia versioita (esim. sivunumerot).

Yksittäisen tutkijan artikkeleiden löytämiseen voidaan käyttää apuna ORCID-tunnusta, joka tarjoaa kirjoittajille pysyvän identifikaation.

Yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta: Sari H. Huttunen (kieli- ja käännöstieteet); humanistiset tieteet, kulttuurintutkimus ja taiteiden tutkimus -yhteydenotot sähköpostitse openutu@utu.fi
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Mikko Pennanen

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!