Skip to main content

Opinnäytteet: Humanistinen tdk

Opinnäytteiden saatavuus

Linkit vievät Turun yliopiston kirjaston Volter-tietokantaan, josta löytyvät niin tiedot painetuista opinnäytteistä kuin linkit elektronisiinkin opinnäytteisiin.

Kieli- ja käännöstieteen laitos

Valitse kieli/oppiaine:
Englanti
Espanja
Fonetiikka
Italia
Kreikkalainen filologia
Latinalainen filologia / Klassillinen filologia
Pohjoismaiset kielet
Ranska / Romaaninen filologia
Saksa / Germaaninen filologia
Suomi
Suomalais-ugrilaiset kielet
Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma
Venäjä / Slaavilainen filologia
Yleinen kielitiede

Valitse opintopolku/linja (gradut ja sivuaineen tutkielmat):
Kaikki
Filologia / kieli ja kulttuuri / ei polkua/linjaa
Käännösviestinnän opintopolku / kääntäminen ja tulkkaus
Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku (2014-)
Kieliasiantuntijan opintopolku (2014-)
Tutkijan opintopolku (2014-)

Valitse opinnäytteet tyyppi:
Pro gradu -tutkielma, sivuaineen tutkielma
Lisensiaatintyö
Väitöskirja
 

.

Kuva: FreeDigitalPhotos.net