Skip to main content

Pienpainatteet: Etusivu

Faktaruutu

 • Pienpainatteet saadaan vapaakappaleina kahteen kirjastoon: Kansalliskirjastoon ja Turun yliopiston kirjastoon.
 • Pienpainateaineistoa Turun yliopiston kirjastossa n. 6 hyllykilometriä
 • Vuonna 2017 pienpainatteita saatiin n. 58 000 kappaletta
 • Vuonna 2017 uusia pienpainatteita 62 hyllymetriä

Ota yhteyttä

Käyntiosoite:

Yhteystiedot:

 • puh. 050 594 1880
 • puh. 029 450 2614
 • puh. 050 349 4887
 • e-mail: tietoaineistot@utu.fi

Aukioloajat näet verkkosivuiltamme

Pienpainatteiden esittelyvideo

Aineiston tilaaminen

Pienpainatteita voit tilata alla olevan linkin kautta:

Tee varastotilaus

Suurinta osaa pienpainatteista ei ole Volter-tietokannassa. Ei myöskään julisteita. Kirjaston henkilökunta vastaa mielellään aineistokyselyihin. Voit tiedustella aineistojen saatavuutta sähköpostitse osoitteesta tietoaineistot@utu.fi.

Mikä on pienpainate?

Mikä on pienpainate?

Pienpainatteita ovat esimerkiksi vuosikertomukset, oppaat, esitteet ja tuoteluettelot. Piepainatteet eivät ole tarkasti rajattu aineistoryhmä vaan rajapintoja on niin kirjoihin kuin kausijulkaisuihinkin. Turun yliopiston kirjaston pienpainatekokoelma sisältää esimerkiksi vuosikertomuksia kouluilta, yrityksiltä, kunnilta ja järjestöiltä, esitteitä niin seurakunnilta kuin kaupoiltakin sekä oppaita autonkorjaamisesta lumikenkäilyyn. Kokoelmassa on myös kalentereita, postikortteja ja julisteita.

Pienpainatteiksi luetaan julkaisut, jotka

 • ovat arjen painatteita ja liittyvät käytännön elämään (esim. konserttiohjelmat).
 • sisältävät usein jonkin konkreettisen, tiedotukseen liittyvän tehtävän (esim. kauppojen mainokset).
 •  ovat usein ajankohtaisia hetken aikaa (esim. tapahtumien ohjelmat).
 •  on yleensä tehty tiettyä käyttötarkoitusta ja rajattua kohdeyleisöä varten (esim. yritysten kutsukortit).
 • ovat yleensä käyttäjilleen maksuttomia (esim. kirjastojen esitteet).
 • voivat olla pieniäkin, mutta julkaisun fyysinen koko tai painosmäärä ei ole ratkaiseva (esim. ravintoloiden ruokalistat).
 

Lisää pienpainatteista ja niiden luokittelusta tässä oppaassa

                                                              

      

Pienpainatteet Turun yliopiston kirjastossa

Turun yliopiston kirjastolla on osana vapaakappalekokoelmaa Suomen toiseksi kattavin pienpainatekokoelma. Turun yliopiston kirjasto on Kansalliskirjaston ohella toinen kirjasto, joka saa vuoden 2007 kulttuuriaineistolain nojalla kokoelmiinsa suomalaiset pienpainatteet. Kokoelman laajuus on noin kuusi hyllykilometriä. Vapaakappaleoikeuden ansiosta aineistoa on vuodesta 1919. Vanhempaakin aineistoa on kuitenkin tallennettuna. Pienpainatteita on saatu vapaakappaleiden lisäksi lahjoituksina yksityishenkilöiltä sekä ostoina ja vaihtoina.

Turun yliopiston kirjastossa pienpainatteet on sijoitettu hyllyhin julkaisijan mukaan. Julkaisijana voivat olla esimerkiksi

 • ministeriöt, hallitukset ja muut valtiovallan tahot
 • kaupungit ja kunnat
 • yritykset
 • järjestöt
 • puolueet
 • seurakunnat
 • teollisuuslaitokset
 • liitot
 • yksittäiset henkilöt

Tietoasiantuntija

Sara Kannisto

Contact:
029 450 2588
050 595 8291
etunimi.sukunimi@utu.fi
firstname.lastname@utu.fi
tietoaineistot@utu.fi

Pienpainatteet tutkimuksen lähteenä

Jo laissa sanotaan, että vapaakappalekirjastojen tehtävänä on kulttuuriaineiston säilyttämisen lisäksi aineiston saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.

Pienpainateaineistoa käytetäänkin tutkimustarkoituksiin. Tutkittua aineistoa ovat esimerkiksi yritysten ja koulujen toimintakertomukset, matkailuesitteet, kulkuneuvojen aikataulut, vaalit sekä konserttiohjelmat.

Julkaisuja on kuitenkin laaja-alaisesti, joten joukossa on monelle tutkijalle kiinnostavaa aineistoa. Myös yritykset ovat hyödyntäneet aineistoa historiikkeihinsa.

Pienpainatteet tarjoavat ainutlaatuisuutensa vuoksi oivan lähteen tutkijoille tieteentekijöistä yksityishenkilöihin ja muille tietystä ajanjaksosta kiinnostuneille. Ne tuovat esiin sellaisiakin ilmiöitä ja näkökulmia yhteiskunnasta, joita ei ole kuvattu kirjoissa tai lehdissä.

Esimerkiksi 1960-luvun henkeä voi aistia mielenkiintoisella tavalla vaalimateriaalista, kuten ehdokkaiden vaalimainoksista, puolueiden vaalilauseista ja oikeusministeriön julkaisemista vaaliohjeista.