Skip to main content

Tutkimusdata: Etusivu

Oppaan luomisessa on hyödynnetty mm. Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston LibGuides -oppaita.

Tutkimusdatan kymmenen käskyä

Kymmenen tutkimusdatanhallinnan käskyä – miten voit tutkijana nostaa aineistosi arvoa ja siitä kertyvää ansiota?

 1. Arvosta dataasi ja näytä se muille.
 2. Jaa datasi verkossa pysyvän tunnisteen kera.
 3. Huomioi datan jatkokäyttö jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
 4. Julkaise menetelmäsi.
 5. Viittaa dataasi julkaisuissasi.
 6. Julkaise koodisi (myös ne pätkät).
 7. Kerro, miten viitata ja käyttää dataasi.
 8. Hyödynnä datanhallinnan palveluja.
 9. Palkitse muita datan avaamisesta.
 10. Edistä datalähtöistä tutkimusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -sivusto: Nämä kymmenen käskyä on muodostettu artikkelin Goodman A, Pepe A, Blocker AW, Borgman CL, Cranmer K, et al. (2014) Ten Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data  PLoS Comput Biol 10(4) pohjalta.

Mitä avoin tiede on? Tutkijat kertovat

Tutkimusdata ja Turun yliopiston datapolitiikka 

Data on digitaalista aineistoa, johon ei liity tulkintaa, ja tutkimusdatalla voidaan tarkoittaa tutkimuksessa syntynyttä, muokattua tai laajennettua dataa. Datapolitiikka puolestaan on organisaation aineistonhallinnan ohjeistus. Nämä määritelmät pohjautuvat Avoimen tieteen ja tutkimuksen tietopankkiin.

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät yliopistotasoiset periaatteet ja linjaukset. Datapolitiikka käsittää digitaalisessa muodossa olevat aineistot, jotka voivat olla esimerkiksi mittaustuloksia, tilastoja, digitaalisia kuvia, äänitallenteita, haastatteluiden litterointeja, kyselyaineistoja tai kenttätyöhön perustuvia havaintoja.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Koska kullakin tieteenalalla on omia avoimen tieteen erityispiirteitään ja käytäntöjään, kirjasto pyrkii jatkossa kohdentamaan palvelujaan entistä paremmin. Avoimen tieteen asiantuntijoiksi kouluttautuvat:​

Humanistinen tiedekunta: Katri Ojaniemi (humanistiset tieteet, kulttuurintutkimus ja taiteiden tutkimus) ja Mika Sarlin (kielitieteet)
Kasvatustieteiden tiedekunta: Mikko Pennanen
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Oikeustieteellinen tiedekunta: Janne Wacklin
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Mikko Pennanen

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!

Avoimen tieteen webinaarisarja vuonna 2017

Avoimen tieteen webinaarien aiheet ja aikataulut. Aihekokonaisuuksia ovat

 • aineistonhallinta ja DMPTuuli-yhteistyö,
 • tutkimusdatan kuvailu ja jatkohyödyntämisen mahdollistava tutkimusdatan avaaminen sekä
 • avoin julkaiseminen.

Edellä mainituista aiheista tullaan koostamaan oppimiskokonaisuudet, joiden oppimateriaaleina käytetään mm. webinaaritallenteita, tekstejä, videoita ja esityksiä. Voit opiskella niiden avulla aihekokonaisuuksia omaan tahtiisi valiten juuri Sinulle tarpeelliset oppimateriaalit. Osaajakoulutusten tallenteet ja esitykset löytyvät koulutustallenteista, samalle sivulle päivittyvät myös tulevien webinarien tallenteet.

Avoimen tieteen verkkokurssi tulee täydentymään myös englanninkielisillä osioilla.

Twitter - Twiittejä käyttäjältä @AvoinTiede

Ansioituminen vaarassa? Avoimen tieteen seminaari 25.10.2016, Turun yliopisto

Esitykset:

Open Science Turun yliopistossa - tutkimusasiamies Mari Riipinen, Kehittämispalvelut, OpenUTU-projekti, Turun yliopisto

Avoin julkaiseminen. Mitä se tarkoittaa, mitä se maksaa ja miten se tehdään?- palvelupäällikkö Jukka Rantasaari, Kirjaston tutkimuksen palvelut, OpenUTU-projekti, Turun yliopisto

Oikeudelliset vaatimukset avoimuudelle & lisenssit - lakimies Liisa Ewart, Tutkimuspalvelut, Turun yliopisto

Tietoarkistosta tukea tutkimusaineistojen hallintaan ja pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen - informaatikko, varajohtaja Helena Laaksonen, Tietoarkisto (FSD)

Data: Kokemuksia bioalalta - biostatistikko Eliisa Löyttyniemi, Biostatistiikka, Kliininen laitos, Turun yliopisto

Prestige at Risk? Open Access publishing: truths, myths, theories and practices - FT Yrsa Neuman, Åbo Akademi