Skip to main content

Tutkimusdata: Etusivu

Oppaan luomisessa on hyödynnetty mm. Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston LibGuides -oppaita.

Tutkimusdata ja Turun yliopiston datapolitiikka

Data on digitaalista aineistoa, johon ei liity tulkintaa, ja tutkimusdatalla voidaan tarkoittaa tutkimuksessa syntynyttä, muokattua tai laajennettua dataa. Datapolitiikka puolestaan on organisaation aineistonhallinnan ohjeistus.

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet ja linjaukset. Datapolitiikka käsittää digitaalisessa muodossa olevat aineistot, jotka voivat olla esimerkiksi mittaustuloksia, tilastoja, kuvia, äänitteitä, haastatteluiden litterointeja, kyselyaineistoja tai kenttätyöhön perustuvia havaintoja.

Ota yhteyttä

openutu@utu.fi

Kirjaston tietosuojailmoitukset.

Yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta: Sari H. Huttunen (kieli- ja käännöstieteet); humanistiset tieteet, kulttuurintutkimus ja taiteiden tutkimus -yhteydenotot sähköpostitse openutu@utu.fi
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Mikko Pennanen

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!