Skip to main content

Tutkimusdata: Etusivu

Oppaan luomisessa on hyödynnetty mm. Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston LibGuides -oppaita.

Tutkimusdatan kymmenen käskyä

Kymmenen tutkimusdatanhallinnan käskyä – miten voit tutkijana nostaa aineistosi arvoa ja siitä kertyvää ansiota?

 1. Arvosta dataasi ja näytä se muille.
 2. Jaa datasi verkossa pysyvän tunnisteen kera.
 3. Huomioi datan jatkokäyttö jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
 4. Julkaise menetelmäsi.
 5. Viittaa dataasi julkaisuissasi.
 6. Julkaise koodisi (myös ne pätkät).
 7. Kerro, miten viitata ja käyttää dataasi.
 8. Hyödynnä datanhallinnan palveluja.
 9. Palkitse muita datan avaamisesta.
 10. Edistä datalähtöistä tutkimusta.

Goodman A, Pepe A, Blocker AW, Borgman CL, Cranmer K, et al. (2014) Ten Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data  PLoS Comput Biol 10(4)

Ansioituminen vaarassa? Avoimen tieteen seminaari 25.10.2016, Turun yliopisto

Esitykset:

Open Science Turun yliopistossa - tutkimusasiamies Mari Riipinen, Kehittämispalvelut, OpenUTU-projekti, Turun yliopisto

Avoin julkaiseminen. Mitä se tarkoittaa, mitä se maksaa ja miten se tehdään?- palvelupäällikkö Jukka Rantasaari, Kirjaston tutkimuksen palvelut, OpenUTU-projekti, Turun yliopisto

Oikeudelliset vaatimukset avoimuudelle & lisenssit - lakimies Liisa Ewart, Tutkimuspalvelut, Turun yliopisto

Tietoarkistosta tukea tutkimusaineistojen hallintaan ja pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen - informaatikko, varajohtaja Helena Laaksonen, Tietoarkisto (FSD)

Data: Kokemuksia bioalalta - biostatistikko Eliisa Löyttyniemi, Biostatistiikka, Kliininen laitos, Turun yliopisto

Prestige at Risk? Open Access publishing: truths, myths, theories and practices - FT Yrsa Neuman, Åbo Akademi

Tutkimusdata ja Turun yliopiston datapolitiikka


Data on digitaalista aineistoa, johon ei liity tulkintaa, ja tutkimusdatalla voidaan tarkoittaa tutkimuksessa syntynyttä, muokattua tai laajennettua dataa. Datapolitiikka puolestaan on organisaation aineistonhallinnan ohjeistus (Avoimen tieteen ja tutkimuksen tietopankki).

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet ja linjaukset. Datapolitiikka käsittää digitaalisessa muodossa olevat aineistot, jotka voivat olla esimerkiksi mittaustuloksia, tilastoja, kuvia, äänitteitä, haastatteluiden litterointeja, kyselyaineistoja tai kenttätyöhön perustuvia havaintoja.

Avoimen tieteen koulutuksia

 • Avoimen tieteen webinaarit. Webinaarien tallenteet löytyvät koulutustallenteista. Itseopiskeluun sopivia aihekokonaisuuksia ovat:
  • aineistonhallinta ja DMPTuuli-yhteistyö,
  • tutkimusdatan kuvailu ja jatkohyödyntämisen mahdollistava tutkimusdatan avaaminen sekä
  • avoin julkaiseminen.
 • Avoimen tieteen verkkokurssi. Kurssi tulee täydentymään myöhemmin myös englanninkielisillä osioilla.

Ota yhteyttä

Luento tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta ja sopivan tieteellisen aikakausjulkaisun valitsemisesta

Alexandrine Cheronet, Springer: Publishing Your Research: “Writing a scientific paper and submitting to the right journal"
Keskiviikkona 22.11. klo 10—12, Educarium, EDU1.
 

Yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta: Katri Ojaniemi (humanistiset tieteet, kulttuurintutkimus ja taiteiden tutkimus) ja Mika Sarlin (kielitieteet)
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Mikko Pennanen

 

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!

Twitter - Twiittejä käyttäjältä @AvoinTiede