Skip to main content

Tutkimusdata: Etusivu

Oppaan luomisessa on hyödynnetty mm. Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston LibGuides -oppaita.

Tutkimusdatan kymmenen käskyä

Kymmenen tutkimusdatanhallinnan käskyä

  1. Arvosta dataasi ja näytä se muille.
  2. Jaa datasi verkossa pysyvän tunnisteen kera.
  3. Huomioi datan jatkokäyttö jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
  4. Julkaise menetelmäsi.
  5. Viittaa dataasi julkaisuissasi.
  6. Julkaise koodisi (myös ne pätkät).
  7. Kerro, miten viitata ja käyttää dataasi.
  8. Hyödynnä datanhallinnan palveluja.
  9. Palkitse muita datan avaamisesta.
  10. Edistä datalähtöistä tutkimusta.

Goodman A, Pepe A, Blocker AW, Borgman CL, Cranmer K, et al. (2014) Ten Simple Rules for the Care and Feeding of Scientific Data  PLoS Comput Biol 10(4)

Tutkimusdata ja Turun yliopiston datapolitiikka

Data on digitaalista aineistoa, johon ei liity tulkintaa, ja tutkimusdatalla voidaan tarkoittaa tutkimuksessa syntynyttä, muokattua tai laajennettua dataa. Datapolitiikka puolestaan on organisaation aineistonhallinnan ohjeistus.

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet ja linjaukset. Datapolitiikka käsittää digitaalisessa muodossa olevat aineistot, jotka voivat olla esimerkiksi mittaustuloksia, tilastoja, kuvia, äänitteitä, haastatteluiden litterointeja, kyselyaineistoja tai kenttätyöhön perustuvia havaintoja.

Avoimen tieteen koulutuksia

Ota yhteyttä

openutu@utu.fi

For more information regarding privacy notices, please see: Privacy Notice

Yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta: Katri Ojaniemi (historiatieteet, kulttuurintutkimus ja taiteiden tutkimus) ja  Sari H. Huttunen (kieli- ja käännöstieteet)
Kasvatustieteiden tiedekunta: Leena Tonttila
Kauppakorkeakoulu: Tuulia Salovaara
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Anna-Kaarina Linna
Lääketieteellinen tiedekunta: Jouni Leinonen
Oikeustieteellinen tiedekunta: Johanna M. Viitanen
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Mikko Pennanen

Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@utu.fi)!

Luento tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta ja sopivan tieteellisen aikakausjulkaisun valitsemisesta

Alexandrine Cheronet, Springer: Publishing Your Research: “Writing a scientific paper and submitting to the right journal". Tallenne luennosta  Echo360-palvelussa.