Skip to main content

UTUCRIS: Tutkimustietojärjestelmä

Mikä ihmeen tutkimustietojärjestelmä?

Työkalu näkyvyyden lisäämiseen

Turun yliopistossa tehdään korkealaatuista, monitieteellistä tutkimusta. Yliopisto edistää tutkimuksen avoimuutta ja vaikuttavuutta. Tutkimustietojärjestelmää (tunnetaan myös lyhenteellä TTJ tai UTUCRIS) käytetään tutkimuksesta kerättävien tietojen hallintaan, tutkijoiden profiilitietojen (esim. asiantuntijuusalueet, tutkimus, opetus) ylläpitoon sekä tutkimus- ja professionaalisten ansioiden kirjaukseen.

Tutkijan, asiantuntijuuden ja tuotosten halutaan olevan näkyvästi esillä, mikä osaltaan lisää Turun yliopiston tutkijoiden ja yliopistossa tehtävän tutkimuksen tunnettuutta.

Tutkimustietojärjestelmään julkisesti näkyville kirjatut tiedot sekä henkilökunnan profiilit ovat selattavissa yliopiston verkkosivuilla sekä tutkimusportaalissa.

Tutkimustietokanta ja avoin julkaisuarkisto

Tutkijoiden ja yksiköiden perustiedot tuodaan tutkimustietojärjestelmään automaattisesti muista yliopiston tietojärjestelmistä. Kirjaston henkilökunta tuo yliopiston tutkijoiden julkaisutietoja Web of Science -, Scopus-, Arto- ja Medic-tietokannoista. Tutkijat lisäävät tiedot niistä julkaisuistaan, joita ei indeksoida näihin tietokantoihin.

Tutkimustietojärjestelmä toimii myös Turun yliopiston julkaisuarkistona. Artikkelien ja muiden julkaisujen kokotekstit rinnakkaistallennetaan järjestelmään niiden kustantajien sääntöjen mukaisesti. Kirjaston henkilökunta tarkistaa tekijänoikeuksiin ja julkaisemiseen liittyvät säännöt kustantajilta ennen julkaisujen saattamista julkisiksi.

Rahoittajien vaatimaa tutkimusraportointia

13 prosenttia Opetusministeriön rahoituksesta yliopistoille määräytyy tieteellisten julkaisujen määrän ja laadun perusteella. Turun yliopisto raportoi omat julkaisumääränsä tutkimustietojärjestelmän tietojen pohjalta. Tutkimustietojärjestelmään kerätyt tiedot ovat myös muiden rahoittajien (esim. Suomen Akatemian) käytettävissä.

Tutkimustietojärjestelmän taustajärjestelmä on Clarivaten toimittama Converis.

Etsi tutkimusportaalista

Kuvakaappaus tutkimusportaalista

Tutkimustietojärjestelmään julkisesti näkyville kirjatut tiedot sekä henkilökunnan profiilit ovat selattavissa verkossa tutkimusportaalin kautta.

Ohjeet tutkijoille

Kaikilla tiedeyhteisön jäsenillä jatko-opiskelijasta alkaen on oma tili tutkimustietojärjestelmässä henkilön aktiivisen työ- tai opiskelusuhteen ajan. Järjestelmää käytetään UTU-tunnuksella. Osa profiilitiedoista (esimerkiksi affiliaatio eli yksikkökytkös) tuodaan automaattisesti muista yliopiston tietojärjestelmistä.

Mitä sinun täytyy tehdä:

  • Päivitä omaa profiilisivuasi
  • Tarkista, että julkaisulistasi on ajan tasalla
  • Lisää ne aktiviteetit ja julkaisut, joita ei ole tuotu järjestelmään automaattisesti (joko verkkolomakkeella tai suoraan TTJ:ssä)
  • Toimita julkaisujesi vertaisarvioidut käsikirjoitukset kirjastolle rinnakkaistallennettaviksi järjestelmään

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää julkaisutiedon keruusta tai tutkimuksesi näkyvyydestä? Ota yhteyttä kirjaston tutkimustietojärjestelmätiimiin sähköpostilla osoitteeseen researchportal@utu.fi!

Kirjaston palvelupyyntöjen hallinnan tietosuojailmoitus.