Skip to main content

Väitöskirjan julkaiseminen: Etusivu

-

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan voi julkaista Turun yliopiston julkaisuna yliopiston Annales-sarjassa, muussa sarjassa tai yksittäisenä monografiana.

Julkaiseminen yliopiston Annales-sarjassa

Julkaiseminen Turun yliopiston muissa sarjoissa tai yksittäisenä monografiana

Väitöskirjan voi julkaista myös yliopiston ulkopuolella, esim. kaupallisena julkaisuna. Mikäli kirjan julkaisija sen sallii, väitöskirjan voi julkaista myös elektronisena rinnakkaisjulkaisuna Turun yliopistossa.

Väittelijän yleisohjeet ja tiedekuntien väitöskirjoja koskevat jakeluohjeet

Yhteystiedot

Postiosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Julkaisemisen palvelut (Educariumin kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: julkaisut@utu.fi
Puhelin: 029 450 3712; (050) 353 7684

Käyntiosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Educariumin kirjasto (Assistentinkatu 5)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Pikalinkit (tärkät lomakkeet)

Väitöskirjan tiivistelmä

Kaikissa Turun yliopiston väitöskirjoissa tulee olla tiivistelmä (abstract) sekä suomen- että englannin kielellä. Suomen ja englannin kielen lisäksi tiivistelmä voi olla jollakin muulla työn kannalta tarkoituksenmukaisella kielellä (Rehtorin päätös Dnr 883/002/2013, voimassa 1.1.2014 lähtien). Teoksen lopussa voi olla tiivistelmiä laajempi lyhennelmä (esim. Summary / Zuzammenfassung / Sammanfattning /suomenkielinen lyhennelmä) työn kannalta tarkoituksenmukaisella kielellä. Tällainen lyhennelmä ei ole kuitenkaan pakollinen.

Malleja tiivistelmän tekoon:

Rehtorin päätös väitöskirjatiivistelmän kielestä (5.11.2013; PDF)